Thành phố mới Jinlong

Tổng diện tích xây dựng của Khu đô thị mới Jinlong là 250 ha, được chia thành 8 khu chức năng, bao gồm khu nhà ở (78,8 ha), khu kỹ thuật công cộng (20,7 ha) và khu thể thao xanh. (21 ha), bãi đỗ xe giao thông đô thị và bãi đỗ xe (52,2 ha), khu thủ công mỹ nghệ (27,3 ha), khu du lịch (18,2 ha), diện tích hoa cảnh (16, 7 ha) và diện tích bề mặt giao thông bên ngoài (9 ha) .

Tổng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật là khoảng 367,6 tỷ rupiah. Dự án nên được thực hiện trong hai giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 để lên kế hoạch cho trục mới của trung tâm thành phố và các bên dọc theo Tuyến đường 56 (khoảng 82 ha) để xây dựng 6 tuyến đường. Đường chính trong khu đô thị có tổng chiều dài 4 km, từ năm 2010 đến 2020, phần còn lại sẽ hoàn thành, có diện tích khoảng 140 ha. (Theo Thanh Niên)

    Leave Your Comment Here