Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý cuối cùng của năm 2020

Báo cáo tài chính quý IV của Saigonbank tiếp tục đi ngược xu hướng của toàn ngành. – Tính đến cuối năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ghi nhận mức lỗ ròng hơn 48 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này đồng nghĩa với việc lợi nhuận sau thuế cả năm của ngân hàng chỉ tăng 97 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước. Đến năm 2020, các hoạt động chính của ngân hàng này đều giảm sút. Thu nhập lãi thuần giảm gần 30%, lãi kinh doanh dịch vụ giảm hơn 8%, lãi khác cũng giảm hơn 34%. Do đó, mặc dù chi phí hoạt động giảm đáng kể nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigon Bank lại giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019.

Toàn bộ lợi nhuận kinh doanh quý 4 chưa đến 60% chi phí dự phòng trong thời gian này. thời kỳ. Kết quả là ngân hàng báo lỗ. Tính đến 31/12, tổng tài sản của Ngân hàng Sài Gòn đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. ‘năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 6% lên 15.447 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here