Tour du lịch

Kết quả của cuộc thi đã được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TOUR) công bố vào ngày 1/6. Trong số 13 tác phẩm tham gia cuộc thi, ban giám khảo đã chọn bốn lựa chọn đẹp nhất để trao giải nhất, nhì, ba và sáng tạo. Giá tối đa là 30.000 USD.

Trần Bắc Hà, tổng giám đốc của Tenc, cho biết từ ngày 10 tháng 6, ngân hàng sẽ đàm phán hợp đồng với các chủ sở hữu của các thiết kế chiến thắng. Xây dựng một dự án kỹ thuật chi tiết. Để duy trì mức độ ưu tiên của các tòa nhà khác của Tháp Tháp tại Hà Nội, hai thiết kế sau đây đã được “dành riêng”.

Sau đây là thiết kế được chọn cho tòa tháp HCM HCM:

Số thiết kế CP 7117 của DP Architects, Singapore đã giành giải nhất trị giá 30.000 USD. Dự án TT 0510 đã giành giải nhì trị giá 15.000 USD. Tác giả là Công ty Kiến trúc sư & Kiến Hồ Hồ.

DIỆN TÍCH từ Pháp đã tham gia thiết kế CP 7235 và giành giải ba trị giá 10.000 USD.

Lựa chọn thứ tư đã được ban giám đốc phê duyệt. Chọn giá sáng tạo vượt quá kế hoạch ban đầu và mã của nó phải là mã MB 7726 do công ty spam Trung Quốc AMDA thiết kế.

Phan Anh

    Leave Your Comment Here