Những địa điểm lịch sử nào ở Huế có thể được tham quan và phù hợp cho trẻ em tìm hiểu về lịch sử?

Tôi năm nay 42 tuổi, ở Biên Hòa, đã vào Huế 4 lần, lúc đó tôi là con gái, chưa có chuyện gia đình. Những lúc này, tôi ngây thơ ra Huế, chủ yếu để giải tỏa áp lực công việc. Bây giờ tôi có chồng và hai con, một con trai 10 tuổi và một con gái 14 tuổi – sử dụng phần còn lại của kỳ nghỉ, chồng tôi (một người đàn ông yêu lịch sử) quyết định thành lập một gia đình trước khi các con bước vào. Du lịch cho năm học mới. Tuy nhiên, anh vẫn muốn biết nơi để chọn. Tôi giới thiệu ngay đến Huế vì đây là một thành phố du lịch với nhiều di tích lịch sử. Anh ấy đồng ý và giao cho tôi nhiệm vụ lên kế hoạch những nơi cả gia đình sẽ đến thăm.

Vì vậy, tôi muốn biết những địa điểm nào ở Huế có thể đến thăm và có thể kích thích tình yêu lịch sử. Cho bạn? Tôi có nên lên mạng tìm kiếm thông tin về những nơi này và giáo dục con cái, hay tôi nên vào mục Hướng dẫn việc làm thành phố Huế? xin vui lòng cho tôi biết.

Trâm Anh

chia sẻ câu hỏi của bạn tại đây.

    Leave Your Comment Here