Tiếng vạc báo hiệu đêm?

Vạc chim. Ảnh: Birdwatchingvietnam .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here