Nhân viên bảo dưỡng boa 30.000 đồng?

Tôi có thói quen, khi đi ra ngoài, tôi thường dọn dẹp nhà cửa, họ sẽ dọn dẹp. Thường thì tôi sẽ để lại 50.000 đồng. Nhưng có lần, do trong ví còn 500.000 đồng nên tôi đã để lại 30.000 đồng làm tiền boa. Bạn tôi tỏ vẻ rất bực mình, anh ấy nói rằng nên tăng lên 50.000 đồng hoặc dừng lại vì “không ai cho 30.000 đồng”.

Tôi thấy rằng bạn tôi đã sai. Trước hết, kỹ năng nhiều hay ít cũng là tâm huyết của tôi. Ngoài ra, không phải là “ki bo” như tôi đã nói, mà là tôi không đủ tiền. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi thường tiêu một vài đô la trong phòng tip nhân viên. Đôi khi tôi thậm chí đặt hàng hai hoặc hai tờ đô la, cộng với một vài xu. Tôi sẽ sắp xếp những món đồ này một cách cẩn thận, và tôi sẽ thường cảm ơn bạn vì đã dọn dẹp những món đồ để lại trên bàn khi tôi ra ngoài. Vì vậy, tôi muốn mời bạn làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, nếu tôi để lại mức tiền tip 30.000 đồng như vậy có phù hợp không? Bạn có nghĩ như vậy là sa thải bạn không? Hay ít nhất tôi phải bằng những gì bạn tôi nói? Cảm ơn bạn!

Raymond

    Leave Your Comment Here