Tại sao tôi nên tháo bìa hộ chiếu?

Tôi đã sử dụng bìa hộ chiếu, bao gồm các tài liệu cá nhân, thẻ và tiền. Tôi giao nó trực tiếp cho người thực hiện kiểm tra định kỳ tại quầy làm thủ tục và cổng an ninh. Nhưng trong lĩnh vực nhập cư, tôi được yêu cầu gỡ bỏ vỏ bọc, điều này thật khó xử. Tôi không hiểu vì sao. Tôi đã không tháo bìa hộ chiếu nhiều lần khi tôi ra nước ngoài.

Hãy giải thích tại sao, cảm ơn bạn!

M. Thông thường

    Leave Your Comment Here