Lực đóng cửa kém và lực đẩy?

Trần Nguyên Minh Man phản hồi được xuất bản trong phần Nhận xét của người đọc. Độc giả có câu hỏi để gửi đến Khoahoc@vnexpress.net

    Leave Your Comment Here