Có phải là một con phượng hoàng trên trái đất?

Có phải là một con phượng hoàng trên trái đất? Ảnh: Được cung cấp bởi độc giả – mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here