Trọng lượng của trái đất?

Là trái đất nặng? Công việc: NASA

mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here