Có điều hòa không khí sản xuất oxy?

Độc giả có câu trả lời cho câu hỏi ChipBill của bạn, vui lòng gửi chúng trong phần “Nhận xét của bạn” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, độc giả có thể gửi chúng đến Khoahoc@vnexpress.net.

    Leave Your Comment Here