Đi đến Mơ Châu vào tháng 10

Vào tháng 10, bốn người bạn từ Sài Gòn ở phía Bắc đã chơi với bốn người bạn của tôi từ Mộc Châu ở Hà Nội. Bởi vì tôi chưa từng đến khu vực này, tôi không biết ăn ở đâu và vui chơi. Tìm kiếm lời khuyên từ độc giả VnExpress!

Ruan Ruan

    Leave Your Comment Here