Chúng ta có nên khiếu nại mà không cần thị thực?

Tôi vừa nhận được mẫu visa Schengen vào ngày 17 tháng 12. Lý do từ chối là mục đích của việc hoàn trả là không rõ. Khi tôi nộp đơn xin thị thực vào đầu năm 2018 và đã thành công, nó khiến tôi rất bối rối. Tôi được mời đi du lịch cả hai lần, và một người bạn gái người Đức đã viết thư bảo lãnh. Bạn gái tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, và đã đến Việt Nam nhiều lần. Tôi đã nhận được lời mời và bảo lãnh từ bạn gái của tôi từ Bộ Ngoại giao Đức.

Tôi cũng đã nhận được bức thư này lần thứ hai, nhưng nó đã bị từ chối. Sự khác biệt duy nhất là tôi vẫn làm việc lần đầu tiên và lần thứ hai tôi nghỉ làm được ba tháng, nhưng tình hình tài chính của tôi rất “tốt”. Tôi sở hữu hai căn hộ tại Hà Nội, và đã gửi hơn 2 tỷ tiền tiết kiệm vào ngân hàng trong năm năm qua. Tôi có nên phàn nàn? Mong nhận được nhiều lời đề nghị từ độc giả, liệu có khả thi để tôi phàn nàn không? Cảm ơn bạn! -Sun Đồng

    Leave Your Comment Here