Tại sao phải đeo mặt nạ dưỡng khí?

Nhưng tôi muốn biết nếu người lớn có thời gian thở dài hơn trẻ em nếu cabin bị cháy hoặc chứa khí độc. Việc đeo mặt nạ oxy cho trẻ em có an toàn cho trẻ ngay từ đầu không? Chờ hồi âm .

Thanh Mung

    Leave Your Comment Here