Những cây nào mọc nhanh và bám rễ sâu?

Phượng hoàng bị nhổ bỏ. Công việc: Faceboook

Độc giả có câu hỏi khác, vui lòng đặt chúng ở đây

    Leave Your Comment Here