Tại sao các mặt phẳng tạo thành sọc trên bầu trời?

Công việc: Flickr

Độc giả có câu hỏi khác, vui lòng hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here