Làm thế nào lớn là quả bóng để làm cho mọi người bay?

Minh họa: WordPress .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here