Có những động vật và thực vật bất tử?

Cây thiên niên kỷ trong rừng quốc gia Cúc Phương. Tác phẩm: Wikipedia

Độc giả có câu hỏi khác, xin vui lòng đặt ở đây.

    Leave Your Comment Here