Thực đơn hàng tuần cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không ngừng phát triển

Lưu ý: Bạn có thể chọn linh hoạt khi chọn thực phẩm. Ví dụ: sử dụng bơ nghiền nhuyễn thay vì kumquat, thanh long thay vì sữa mẹ và chuối thay vì kiwi …

Lưu ý: Bạn có thể linh hoạt khi chọn thực phẩm. Chẳng hạn, dùng bơ xay nhuyễn thay nước, thanh long thay sữa, chuối thay kiwi …

Trần Thị Minh Nguyệt

    Leave Your Comment Here