Làm thế nào để bạn biết nếu củ sắn có độc?

Rễ sắn chứa độc tố: ST

mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here