Lợi nhuận từ chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh vượt 530 tỷ USD

Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) cho biết doanh thu của công ty đạt hơn 514 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái, tăng một năm rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí giao dịch môi giới và dự phòng nợ xấu tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 8% lên 137 tỷ USD. Hơn 26% một năm. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 23% lên 530 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch. Phí môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập, đạt 39%, tương đương 620 tỷ đồng. Đồng Việt Nam. Khoản vay ký quỹ gần 550 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh số. Hoạt động đầu tư độc quyền thu về gần 370 tỷ đồng, tăng khoảng 80% và tỷ trọng đóng góp là 23%. Số ít còn lại đến từ các công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp. Tính đến cuối năm, tổng tài sản của công ty đạt gần 12,5 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ vượt 8,62 nghìn tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tài chính phân loại theo lãi lỗ vượt 3,06 nghìn tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái. . Danh mục đầu tư được chia thành các loại sau: cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM, với khối lượng giao dịch hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm các mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30; số lượng cổ phiếu có bảo lãnh phát hành. công ty vượt quá 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam; Chứng chỉ trái phiếu và quỹ .—— Phương Đông

    Leave Your Comment Here