Cụm công nghiệp của TP HCM

Dự án nằm trên diện tích 20,52 ha, với diện tích công nghiệp là 18,43 ha. Cụm công nghiệp dự kiến ​​sẽ thu hút đầu tư vào công nghiệp nhẹ, sản xuất sạch không ô nhiễm và ưu tiên sẽ được dành cho các địa điểm sản xuất vừa và nhỏ ở Quận 2.

Trong tương lai gần, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và xây dựng nhà xưởng cho những người cần thuê bất động sản. Xuất khẩu các ngành công nghiệp tiểu thủ trong khu vực. Trong cụm công nghiệp nhẹ này, hơn 2 ha đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cho công nhân, ước tính có sức chứa 4.500 người.

Bản đồ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Qhkt.hochiminh.gov.vn

Ngoài dự án cụm công nghiệp nhẹ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch chi tiết 1/2000 để có được từ huyện Chiang Mai đi Lê. , Khu vực 2. Chiều cao tối đa của dự án là 25 tầng và sẽ được đầu tư bởi Tập đoàn Đầu tư Thanh niên và Xây dựng Tự nguyện (Cinco).

Khu dân cư Thành Mỹ Lợi B có tổng diện tích quy hoạch là 178 và diện tích quy hoạch là 84 ha. Đây là khu đô thị hiện đại mới với cơ sở hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, có thể cung cấp cho mọi người các hoạt động sống, học tập, làm việc và thể thao. dịch vụ. Dân số ước tính là 21.500 và chiều cao tòa nhà là 2-25 tầng.

Quận 2, Quận 1, 4, 7 và Bình Thành tiếp giáp với sông Sài Gòn. Ngoài ra, một phần của cộng đồng nằm liền kề Quận 9 và Quận Thứ năm. Ngoài cầu Sài Gòn và cầu Chu Simin hiện có, dự kiến ​​trong năm 2008, Khu 2 cũng sẽ được kết nối với khu vực xung quanh thông qua các cơ sở hạ tầng quan trọng khác như đường sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ và cầu Ba Sông. -Đã xem

    Leave Your Comment Here