Gia đình nghèo có thể vay tới 25 triệu đồng để xây nhà

Thủ tướng vừa công bố chính sách hỗ trợ nhà ở cho các gia đình nghèo từ năm 2011 đến 2015. Mục tiêu là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 gia đình nghèo ở nông thôn bằng cách đảm bảo nhà ở an toàn và ổn định. . Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười.

Do đó, các gia đình giúp xây nhà phải đáp ứng ba điều kiện. Một là không có nhà ở hoặc không có nhà ở, nhưng nó quá tạm thời, bị hư hỏng, bị phá vỡ và có nguy cơ sụp đổ, và bản thân nhà ở không thể được cải thiện. Thứ hai, nó không hỗ trợ hỗ trợ nhà ở được cung cấp bởi các kế hoạch và chính sách của nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Thứ ba, trong trường hợp hỗ trợ nhà ở được cung cấp thông qua kế hoạch, các chính sách hỗ trợ nhà ở cần giải quyết các vấn đề như sập nhà hoặc thiệt hại nghiêm trọng và nguy cơ sụp đổ do thiên tai. Đồng thời, các gia đình này phải nhận được hỗ trợ nhà ở theo các kế hoạch và chính sách hỗ trợ nhà ở khác kéo dài từ tám năm trở lên …

Quyết định quy định rằng chính sách hỗ trợ được áp dụng cho các gia đình, làng nhỏ và làng sống ở nông thôn hoặc làng. , Những ngôi làng nhỏ, sóc và các gia đình khác chủ yếu sống bằng nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Các gia đình cần xin vay vốn từ gia đình đã quyết định vay tới 25 triệu đồng mỗi hộ gia đình từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Xây dựng hoặc sửa chữa nhà. Lãi suất là 3% mỗi năm và thời hạn cho vay là 15 năm, bao gồm thời gian ân hạn 5 năm.

Ngọc Tuyên

    Leave Your Comment Here