Tại sao nhân sâm ngâm trong hoa lâu năm?

Minh họa: China News .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here