Tại sao con ếch ngừng hoạt động như thể nó đã chết?

Ếch gỗ. Ảnh: Joe McDonald / Corbis .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here