Nhân viên bảo dưỡng boa 30.000 đồng?

Tôi quen với việc nhân viên dọn phòng thường xuyên dọn dẹp khi tôi ra ngoài, họ sẽ dọn dẹp. Thường thì tôi sẽ để lại 50.000 đồng. Nhưng có lần, do trong ví còn 500.000 đồng nên tôi đã để lại 30.000 đồng làm tiền boa. Bạn tôi tỏ ra không hài lòng với điều này và nói rằng hoặc để nó giảm xuống 50.000 đồng hoặc dừng lại vì “không ai cho 30.000 đồng cả. Điều này sẽ đánh giá thấp giá trị của chúng.”

Tôi thấy của tôi Bạn tôi đã nhầm. Trước hết, kỹ năng nhiều hay ít cũng là tâm huyết của tôi. Ngoài ra, không phải là “ki bo” như tôi đã nói, mà là tôi không đủ tiền. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi thường tiêu vài đô la trong phòng tip nhân viên. Đôi khi tôi thậm chí đặt hàng hai hoặc hai tờ đô la, cộng với một vài xu. Tôi đặt những miếng này theo thứ tự, và khi tôi đi ra ngoài, tôi thường cảm ơn bạn vì đã dọn dẹp những mẩu còn lại trên bàn. Vì vậy, tôi muốn hỏi bạn đang làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, nếu tôi để lại mức tip 30.000 đồng như vậy có phù hợp không? Bạn có nghĩ như vậy là sa thải bạn không? Hay ít nhất tôi phải bằng những gì bạn tôi nói? Cảm ơn bạn!

Raymond

    Leave Your Comment Here