Nhân viên bảo dưỡng boa 30.000 đồng?

Tôi có thói quen, khi đi ra ngoài, tôi thường dọn dẹp nhà cửa, họ sẽ dọn dẹp. Thường thì tôi sẽ để lại 50.000 đồng. Nhưng có lần, do trong ví còn 500.000 đồng nên tôi đã để lại 30.000 đồng làm tiền boa. Anh bạn tôi tỏ vẻ không vui, anh ấy nói rằng nên tăng lên 50.000 đồng, hoặc dừng lại vì “không ai cho 30.000 đồng.” Đây là sự đánh giá thấp giá trị của chúng.

Tôi thấy rằng bạn tôi đã sai. Trước hết, kỹ năng nhiều hay ít cũng là tâm huyết của tôi. Ngoài ra, không phải là “ki bo” như tôi đã nói, mà là tôi không đủ tiền. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi thường tiêu một vài đô la trong phòng tip nhân viên. Đôi khi tôi thậm chí đặt hàng hai tờ tiền 1-2 đô la, cộng với một vài xu. Tôi sẽ sắp xếp những món đồ này một cách cẩn thận, và tôi sẽ thường cảm ơn bạn vì đã dọn dẹp những món đồ để lại trên bàn khi tôi ra ngoài. Vì vậy, tôi muốn mời bạn tham gia vào ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, nếu tôi để lại mức tiền boa 30.000 VND, điều này có phù hợp không? Hay ít nhất tôi phải bằng những gì bạn tôi nói? Cảm ơn bạn!

Raymond

    Leave Your Comment Here