Làm thế nào để con rắn đực chọn bạn đồng hành?

Hai con Cobras Hoàng gia trong Công viên Bò sát Úc. Nguồn: Peter Clark.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here