Tại sao một chiếc tàu ngầm có hình dạng như một viên kim cương?

Bạn được mời đăng câu trả lời của bạn trong phần “Nhận xét bạn đã đọc”.

    Leave Your Comment Here