Tại sao mặt trăng xuất hiện lớn hơn ở đường chân trời?

Khi mặt trăng đến gần đường chân trời, hình dạng của nó rất lớn. Ảnh: Mirror .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here