Tại sao có khoảng cách khác nhau đến và đi từ máy bay?

Độc giả hy vọng rằng câu hỏi Vink Nguyễn của bạn đã được trả lời có thể đăng trong phần “Nhận xét của bạn” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, độc giả có thể gửi chúng đến Khoahoc@vnexpress.net.

    Leave Your Comment Here