Nếu chúng ta bắn đạn với tốc độ ánh sáng thì sao?

Minh họa: WordPress .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here