Có thể thuê máy bay riêng cho Việt Nam?

Đầu năm, tôi đi châu Âu thăm người thân và đi du lịch. Khi Covid-19 muốn trở về Việt Nam, nó đã tan vỡ, vì vậy anh đã cố gắng sống lâu hơn với cặp đôi này. Nhưng vẫn bế tắc, không trở về. Nếu tôi muốn trở về Hà Nội cùng gia đình bây giờ, tôi có thể thuê máy bay riêng không? Nếu có thể, tôi nên làm những thủ tục gì? chờ hồi âm của bạn.

EU không mở cửa cho công dân Việt Nam

Hai Nguyen

    Leave Your Comment Here