Bê tông có tiếp tục khô không?

Xe trộn bê tông. Ảnh: India Express

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here