Nếu ngày chỉ kéo dài một giây thì sao?

Minh họa: WordPress .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here