Nhân viên bảo dưỡng boa 30.000 đồng?

Tôi quen với việc nhân viên dọn phòng thường xuyên khi tôi đi ra ngoài, họ sẽ dọn dẹp. Thường thì tôi sẽ để lại 50.000 đồng. Nhưng có lần, do trong ví còn 500.000 đồng nên tôi đã để lại 30.000 đồng làm tiền boa. Bạn tôi tỏ ra không hài lòng với điều này và nói rằng để giảm xuống 50.000 đồng hoặc dừng lại vì “không ai đưa 30.000 đồng. Như vậy sẽ đánh giá thấp giá trị của họ”

Tôi thấy bạn tôi đã sai. Lên. Trước hết, kỹ năng nhiều hay ít cũng là tâm huyết của tôi. Ngoài ra, đây không phải là “ki bo” như tôi đã nói, mà tôi không có đủ tiền. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi thường tiêu vài đô la trong phòng tip nhân viên. Đôi khi tôi thậm chí đặt hàng một hoặc hai tờ 1-2 đô la, cộng với một vài xu. Tôi sẽ phân loại những mảnh này một cách cẩn thận, và tôi sẽ thường cảm ơn bạn vì đã dọn những mảnh còn lại trên bàn khi tôi ra ngoài. Vì vậy, tôi muốn hỏi bạn đang làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, nếu tôi để lại mức tip 30.000 đồng như vậy có phù hợp không? Bạn có nghĩ như vậy là sa thải bạn không? Hay ít nhất tôi phải bằng những gì bạn tôi nói? Cảm ơn bạn!

Raymond

    Leave Your Comment Here