Bạn nên ăn bao nhiêu trái cây mỗi ngày

Theo Hiệp hội Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều nghiên cứu khác, người lớn nên ăn 2 cốc trái cây mỗi ngày. Chén là một đơn vị đo lường được sử dụng trong ẩm thực Mỹ. Đơn vị đo khác nhau tùy thuộc vào vật liệu được đo. 2 cốc trái cây xấp xỉ bằng 450 gam.

Theo Hiệp hội Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều nghiên cứu khác, người lớn nên ăn 2 cốc trái cây mỗi ngày. Chén là một đơn vị đo lường được sử dụng trong ẩm thực Mỹ. Đơn vị đo khác nhau tùy thuộc vào vật liệu được đo. 2 cốc trái cây chiếm khoảng 450 gram.

1 quả chuối tương ứng với 1/2 cốc.

1 quả chuối tương ứng với 1/2 cốc.

1 quả cam tương ứng với 1/2 cốc. 1 quả bưởi bằng 1/2 cốc.

1 quả cam bằng 1/2 cốc. 1 quả bưởi bằng 1/2 cốc.

90 quả việt quất là 1/2 cốc.

90 quả việt quất là 1/2 cốc.

32 quả nho là 1/2 cốc.

32 quả nho khô bằng 1/2 cốc.

1 quả đào tương ứng với 1/2 cốc.

1 quả đào tương ứng với 1/2 cốc.

1 quả lê tương ứng với 1 / 2 cốc Cốc.

1 quả lê bằng 1/2 cốc.

8 quả dâu 1/2 cốc.

8 quả 1/2 cốc.

1/2 quả dứa bằng 1/2 cốc.

1/2 quả dứa là 1/2 cốc.

1/4 quả dưa đỏ là 1/2 cốc. 1 quả cà chua là 1/2 cốc.

1/4 quả dưa đỏ là 1/2 cốc. 1 quả cà chua nhỏ tương đương 1/2 cốc.

1 quả xoài nhỏ 1/2 cốc.

1 quả xoài nhỏ 1/2 cốc.

1/2 quả dưa chuột tương đương 1/2 cốc . – 1/2 quả dưa chuột bằng 1/2 cốc.

Minh Nguyen (theo Popsugar)

    Leave Your Comment Here