Tại sao cha mẹ dưới nhiệt độ thấp, cha mẹ dưới nhiệt độ cao?

Cơ chế xác định thân nhiệt? Công việc: Daria Salamon (Daria Salamon) – mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here