Tại sao một số người bị muỗi đốt thường xuyên hơn những người khác?

Một số người có khả năng bị muỗi đốt hơn những người khác. Ảnh: Riverside .

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here